NIS2: Verhoogde EU-Cybersecuritystandaarden voor bedrijven | Inventage

De impact van de nieuwe EU-richtlijn NIS2 voor cybersecurity verplicht bedrijven zich te voorbereiden op uitgebreide meldplicht, zorgplicht en toezicht

NIS2: Verhoogde EU-Cybersecuritystandaarden voor bedrijven | Inventage

De impact van de nieuwe EU-richtlijn NIS2 voor cybersecurity verplicht bedrijven zich te voorbereiden op uitgebreide meldplicht, zorgplicht en toezicht
Eu richtlijn NIS2

Het digitale landschap evolueert voortdurend en met die veranderingen komen ook nieuwe uitdagingen op het gebied van cybersecurity. De Europese Unie heeft gereageerd op de groeiende dreigingen door de NIS2-richtlijn op te stellen, een update van de bestaande NIS (Network and Information Systems) richtlijn uit 2016. Dit nieuwe raamwerk streeft ernaar de cyberbeveiliging en weerbaarheid van essentiële diensten binnen de EU te versterken. Per eind 2024 zullen veel bedrijven worden verplicht hieraan te voldoen.

Is de NIS 2-richtlijn van toepassing op uw organisatie?

Waar voorheen de focus lag op vitale aanbieders en digitale dienstverleners, breidt NIS2 het bereik uit naar bedrijven die als essentieel of belangrijk worden beschouwd. De reikwijdte van sectoren die onder deze richtlijn vallen, wordt eveneens vergroot.
Maak gebruik van de zelf-evaluatie om te onderzoeken of de NIS 2-richtlijn op uw organisatie van toepassing is:
NIS 2 Zelfevaluatie NL (regelhulpenvoorbedrijven.nl)

NIS2 niet van toepassing op uw bedrijf, maar cyberrisico's blijven aanwezig

Mogelijk voelt de gedachte aan nog een nieuwe richtlijn na de AVG-wetgeving ontmoedigend, maar het negeren van NIS2 brengt bedrijven niet buiten schot voor cyberrisico's. De NIS2-richtlijn biedt waardevolle handvaten om het algehele niveau van ICT-beveiliging te verhogen. Het implementeren ervan hoeft niet per se een kostbare of tijdrovende taak te zijn, en wellicht zijn er al basismaatregelen aanwezig. Toch is het cruciaal om processen en technische aanpassingen goed te documenteren en regelmatig te evalueren. Het uitvoeren van een security scan en het verhogen van de security awareness zijn slechts enkele voorbeelden van wat kan helpen.

De NIS2 richtlijn in het kort

• Uitgebreide meldplicht: Niet alleen datalekken moeten gemeld worden, maar ook gebeurtenissen die een schadelijk effect hebben op de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen.
Zorgplicht: Bedrijven moeten technische en organisatorische maatregelen nemen om risico's voor de beveiliging van hun systemen te beheren.
Toezicht en rapportages: Organisaties onder de richtlijn komen onder toezicht te staan en moeten verplichte rapportages op verzoek aanleveren. Ook penetratietesten moeten beschikbaar worden gesteld aan toezichthouders.

Breder dan alleen IT

NIS2 gaat niet alleen over IT; het raakt alle facetten van een organisatie. Opvallend is dat maar liefst 70% van de incidenten wordt veroorzaakt door menselijke fouten. Hoewel ICT een cruciale rol speelt in risicomanagement en technologie, ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de organisatie en haar informatiesystemen bij het bestuur. Het niet voldoen aan NIS2 tegen eind oktober 2024 kan leiden tot boetes voor organisaties.

Conclusie

Cybersecurity gaat niet alleen over het beschermen van data; het gaat om het waarborgen van de veerkracht van een organisatie tegen steeds evoluerende bedreigingen. NIS2 is een reactie op deze verschuivende landschappen en vormt een kans voor bedrijven om hun algehele beveiligingsniveau te verbeteren en zich proactief voor te bereiden op toekomstige uitdagingen.
Het is van cruciaal belang voor bedrijven om zich bewust te worden van de implicaties van NIS2 en zich voor te bereiden op naleving om zowel hun gegevens als hun operationele veerkracht te beschermen in een steeds digitaler wordende wereld.