Project Management

Project Management

Een project loopt zelden zoals vooraf gepland. Een goede project manager leid alles in goede banen.

Het begeleiden van veranderingsprocessen (denk hierbij aan de vervanging van server(s), de ontwikkeling van een website, etc.) is een veelomvattende en belangrijke taak. In veel gevallen zijn er ook meerdere partijen (intern en extern) bij betrokken. Communicatie en Management zijn belangrijk om een project tot een goed einde te brengen.

 

Project Management volgens Inventage
Projectmatig werken vraagt teamwork, betrokkenheid en inzet van alle betrokkenen. Dit kan alleen worden bereikt door een heldere communicatie, vooruit denken, concrete afspraken maken, duidelijke planning en de vinger aan de pols houden. Dat is de basis van de project managers bij Inventage. U kan zich concentreren op uw bedrijfsvoering, terwijl de project manager alles voor u regelt en u regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen.

Kleinschalige projecten of standaard migraties worden door onze consultants uitgevoerd en begeleid. Onze consultants zijn niet alleen “techneuten” maar hebben tevens de kennis en ervaring om het overzicht te bewaren en u duidelijk te informeren over de te nemen stappen / veranderingen.

Wanneer huurt u een van onze projectmanagers in?
Onze projectmanagers hebben een ruime ervaring in diverse bedrijfstakken. Door een combinatie van stressbestendigheid, snel kunnen schakelen, planning, leidinggevende capaciteiten en vooral het doel van het project niet uit het oog te verliezen is al menig project tot een goed einde gebracht.
Enkele voorbeelden waarom u voor een projectmanager van Inventage kiest:

  • Vlot trekken van een vastgelopen project.
  • Coachen van jonge (onervaren) projectleiders/-managers
  • Als u de vaart in het project wilt houden
  • U de leiding wilt houden over een project waar meerdere leveranciers bij zijn betrokken
  • Budgetbewaking.
  • Als u commitment bij alle betrokken partijen wilt bereiken
  • Communicatie met diverse onderdelen binnen uw bedrijf van directie tot medewerkers
  • Maar bovenal: om een project succesvol naar de eindstreep te leiden

Wilt u meer weten?
Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van een project manager. Voor een persoonlijke toelichting en/of kennismaking kan u bellen voor een afspraak op tel. 035 -656 46 80.